ΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΠΛΟΣ 23CMΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠ

ΚΑΘΕΤΗ ΟΒΑΛΙΝΑ

ΚΑΘΕΤΗ ΟΒΑΛΙΝΑ


Κάθετο οβάλ προφίλ περασμένο στην ευθεία με τους ορθοστάτες