ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 50Χ25 – ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ 80Χ30ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø30 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø40 ΕΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο εξωτερικά από τους ορθοστάτες με διακοσμητική τάπα μπίλια