ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø30 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø40 ΕΣ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΦΛΟΓΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΦΛΟΓΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο εξωτερικά από τους ορθοστάτες με διακοσμητική τάπα φλόγα