ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø30 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø40 ΕΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø30 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ Ø40 ΕΞ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΦΛΟΓΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΦΛΟΓΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο εξωτερικά από τους ορθοστάτες με διακοσμητική τάπα φλόγα