ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΩΝΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 ΜΕ Ø30

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο στην ευθεία με τους ορθοστάτες