ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΩΝΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο στην ευθεία με τους ορθοστάτες