ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΦΛΌΓΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο στην ίδια ευθεία με τους ορθοστάτες και διακοσμητική τάπα μπίλια