ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ Ø16

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΦΛΌΓΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΦΛΌΓΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο στην ίδια ευθεία με τους ορθοστάτες και διακοσμητική τάπα φλόγα