ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΩΝ

ΚΑΘΕΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΚΑΘΕΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ


Κάθετο τετράγωνο προφίλ περασμένο στην ευθεία με τους ορθοστάτες