ΧΥΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΧΥΤΕΥΣΗ ΦΑΣΟΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Σχέδιο με οριζόντια σωληνάκια περασμένα εξωτερικά από τους ορθοστάτες