ΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΣ Ø40

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ


Περίφραξη με κάθετο σωληνάκι