ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 90 ΜΟΙΡΩΝ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο σε οριζόντιο Ø40 στην ευθεία με τους ορθοστάτες