ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΩΝΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 ΜΕ Ø30

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 ΜΕ Ø30