ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 ΜΕ Ø30ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 ΜΕ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο εξωτερικά από τους ορθοστάτες.