ΠΟΜΟΛΟ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο εξωτερικά από τους ορθοστάτες.