ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΚΑΣΣΑΣΠΟΜΟΛΟ ΜΕ ΠΛΑΚΑ

ΤΖΑΜΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

ΤΖΑΜΙ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ


Τζάμι περασμένο στην ευθεία με τους ορθοστάτες