ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΕΣΧΥΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

DH-605, 610, 611

DH-605, 610, 611


Στην σειρά inox line ανήκουν όλα τα προϊόντα μας, οπως τα HP-100, SL-560, CS-565, SL-570, CP-600, DH-605, DH-606, DH-610, DH-611, DH-630. Τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί ειδική κατεργασία – επιμετάλωση – ώστε να μοιάζουν με inox. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ειδική προεργασία ωστε να μπωρέσει το προϊόν να δεχτεί την επιμετάλλωση.

Η επιμετάλλωση αυτή είναι ευαίσθητη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή απο τον καταναλωτή, κατα τον καθαρισμό που πρέπει να γίνεται μόνο με νοπό πανί και ποτέ με χημικά ακόμα; και με τα ποιο ήπια. Επήσης πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του σε παραθαλάσσια μέρη.