ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø16 90 ΜΟΙΡΩΝ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΤΑΠΑ

ΚΑΘΕΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΤΑΠΑ


Κάθετο σωληνάκι περασμένο στην ίδια ευθεία με τους ορθοστάτες και απλή τάπα