Χυτοτεχνική - Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-1

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-3

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014